Dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng

DỊCH VỤ TỔNG VỆ SINH SAU XÂY DỰNG

Sau xây dựng, các công trình để lại rất nhiều các bụi bẩn, vết sơn và xi-măng trên trần, tường, sàn và kính, công việc vệ sinh sau...